Công trình Cổng tại Đông Anh - Hà Nội

 
cổng sắt hộp


Thông tin công trình:
Chủ đầu tư Chú Khoa
Địa chỉ Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội
Diện tích cổng (4x2.8m) = 11.2m2
Loại cổng Cổng sắt hộp 2 cánh
Giá trị hợp đồng 39.500.000đCơ Khí Tam Hoa