Cơ Khí Tam Hoa
 Dự án tại KĐT City land Gò Vấp
Cơ Khí Tam Hoa