Cơ Khí Tam Hoa
 Công trình tại Đặng Văn Sâm, Bạch Đằng, Tân Bình
Cơ Khí Tam Hoa